Werkwijze

Werken met mij

U heeft een tekst die u graag naar het Engels vertaald wilt hebben, of een Engelse tekst waarvan u een Nederlandse vertaling nodig heeft? Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, beoordeel ik graag vooraf of de inhoud binnen mijn competentiegebied valt. Over de kosten en levertijd worden duidelijke afspraken gemaakt. Voor een kwalitatief hoogstaande vertaling is achtergrondinformatie over de inhoud en doelgroep zeer welkom.

Betrouwbaarheid, loyaliteit, nauwkeurigheid  en flexibiliteit staan bij mij hoog in het vaandel. Ik kan snel schakelen, heb een hoog werktempo en ben onderzoekend. Tekstuele onduidelijkheden in de opdracht worden in overleg met u opgehelderd. U kunt erop vertrouwen dat u krijgt wat ik heb toegezegd, want ik ben pas tevreden als u dat bent. Geheimhouding is voor mij een vanzelfsprekendheid: uw documenten worden vertrouwelijk door mij behandeld.

Heeft u een ‘officiële’ vertaling nodig, bijvoorbeeld van een diploma voor een buitenlandse onderwijsinstelling, of van een buitenlands rijbewijs voor de Nederlandse overheid? Dan lever ik een ‘beëdigde’ vertaling met een verklaring voorzien van mijn handtekening en stempel. Die verklaring mag ik afgeven op grond van mijn registratie in het Register beëdigde tolken en vertalers (nr. 395) (zie www.bureaubtv.nl). Ik ben opgenomen in dat register op grond van mijn opleiding en ervaring, en ik ben verplicht tot permanente bijscholing. Ook dien ik elke vijf jaar een Verklaring Omtrent het Gedrag over te leggen.

Apostille en legalisatie
In sommige gevallen vereist een Nederlandse of buitenlandse instantie een apostille of volledige legalisatie. Met een apostille bevestigt de rechtbank dat de handtekening door mij is geplaatst, en dat ik als vertaler beëdigd ben. Bij volledige legalisatie wordt ook de echtheid van de handtekening van de bevoegde functionarissen (van de rechtbank, het ministerie van justitie etc.) bevestigd. Ik kan u laten weten of een apostille volstaat. Desgewenst wordt de vertaling door mij met de apostille geleverd.

Documenten waarvoor vaak een apostille nodig is zijn onder meer geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, echtscheidingsdocumenten, documenten waarmee de inschrijving van een bedrijf wordt aangetoond, diploma’s en beëdigde vertalingen van documenten met de handtekening en het stempel van een notaris (of buitenlandse equivalent daarvan).

Iedereen spreekt tegenwoordig een aardig woordje Engels. Maar wilt u dat uw boodschap echt goed overkomt bij Engelstaligen? Schakel mij dan in!

Via het contactformulier kunt u ook meteen de te vertalen tekst uploaden.